The variation of positive expressive speech act: the formal-syntactic and communicative-syntactic aspects

N. P. Slyvka

Abstract


The article focuses on the analyses of the formal-syntactic and communicative-syntactic variability of
the speech act of positive expressive in positively-emotive discourse. The variations of positive expressive are based on the grammatical status of the sentences, the number of sentences and their interaction. According to the grammatical status of the sentence, positive expressive may be represented by nominative and complex sentence. The number of sentences may vary from one sentence to some sentences. Usually the usage of some sentences intensifies the expression of speaker’s emotions. The speech act of positive expressive, while represented by some sentences, may be either uninterrupted or interrupted. The interruption may be caused by some elements of non-verbal communication or other types of speech acts. The communicative-syntactic types of positive expressive are based on the communicative types of sentences which can be declarative, interrogative and imperative.


Keywords


speech act of positive expressive; positively-emotive discourse; formal-syntactic features; communicative-syntactic variability; positively-emotive utterance

References


Hrafova T.A. Smyslova stryktyra emotivnyx predikatov / T.A. Hrafova // Chelovecheskiy factor v yazyke : Yazykovie mexanismy ekspresivnosti; [otv. red. V.N. Teliya ]. - M.: Nayka, 1991. - S.67 - 99.

Bytsenko T.A. Istoricheskaya dinamika ekspresivov negativnoi motsionalnosti v angliiskom diskyrsi XVI - XX vv : dys. kandydata filol. nauk :10.02.04 / Tatyana Aleksandrovna Bytsenko. - Harkov, 2003. - 211 s.

Slyvka N. P. Dyskyrsyvna polivektornist pozytyvnogo ekspresyvy (na materiali sychasnyx anglomovnyx tekstiv zhinochyx romaniv): dys. kandydata filol. nauk :10.02.04 / Natalia Petrivna Slyvka. - Kherson, 2012. - 202 s.

Soloshyk L. V. Neverbalnaya komynikatsiya: ee mesto i perspektivy sledovaniya v sovremenoi lingvistike // Visnyk HNY. - 2004. - 635. - S. 170-173.

Teliia V.N. Mekhanizmy ekspresivnoy okraski yasykovyx yedenits / V. N. Teliia // Chelovecheskiy factor v yasyke. Yazykovye mehanismy ekspresivnosti; [otv. red. V. N. Teliia]. - M.: Nayka, 1991. - S. 36 - 66.

Shahovskiy V.I. Emotivnaya semantika slova kak komynikativnaya syshnost. Sb. Komunikativnye aspekty znacheniya. - Volgograd: Volgr. Ped. In-t., 1990. - S. 242-249.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2

User

Journal Content

Browse

Language