Anthropomorphic metaphor in Ukrainian plant names

V. V. Kalko

Abstract


The article deals with the complex analysis of anthropomorphic metaphor in Ukrainian plant names  structure regarded from mental perception angle as well as from other generating semanti cs perspective. Metaphor is defined as most effective means of language enrichment, the increase of its semantics resources, and use of a semantic consistency for conveying the meaning of some other one, being in some sense  analogous to it. It was as well signified that in the Ukrainian plant names structure the most productive one a metaphoric model based on semantic transference “Human → Plant” which could be attributed to the national mentality and its “cordis” (heart) centered mental arrangement. The reason for the integration and  its key universal principles lie within its anthropomorphic nature according to which the meanings to name a human, or human body, its properties, actions and states, are employed to mean other semantic terrains including the floral ones. The productive motivating semantic factors to mark the meanings of “Human”  through the concept of “Plant”, could be seen because of similarising their properties to the particularly human ones, as well as to the human body, placing and movement.The anthropomorphic metaphor in the Ukrainian flower names structure is quite numerous and varied, and is based on different types of metaphors, enabling to signify a subject terrain through the semantics of the other one, due to the similarity between adjacent concepts, the diffusive associative complex and linguistic gestalt metaphor.

Keywords


anthropomorphic metaphor; structural metaphor; gestalt metaphor; diffusive metaphor; donor area; area recipient; similarising; plant name

References


Arutyunova N. D. Yazyik i mir cheloveka / N. D. Arutyunova. – M. : Yazyiki russkoy kulturyi, 1999. – 896 s.

Vendina T. I. Slovoobrazovanie kak sposob diskretizatsii universuma / T. I. Vendina // Voprosyi yazyikoznaniya. – 1999. – # 2. – S. 27–49.

Etymolohichnyy slovnyk ukrayins'koyi movy: V 7 t. / Pid zah. red. O.S. Mel'nychuk ta in. – K. : Naukova dumka, 1982 –2012.

Kyrychuk O. V. Mental'nist': sutnist', funktsiyi, heneza / O. V. Kyrychuk // Mental'nist', Dukhovnist', Samorozvytok osobystosti– K.-Luts'k, 1994. – Ch. 1. – S. 11–16.

Likars'ki roslyny: Entsyklopedychnyy dovidnyk / A. P. Lebeda, N. I. Dzhurenko, O. P. Isaykina ta in.; za red. A. M. Hrodzins'koho. – K. : Holovna redaktsiya URE, 1989. – 543 s.

Neyshtadt M. M. Opredelitel rasteniy sredney polosyi Evropeyskoy chasti SSSR / M. M. Neyshtadt. – M. : Uchpedgiz, 1954. – 495 s.

Nikitin M. V. Kurs lingvisticheskoy semantiki : Uchebnoe posobie / M. V. Nikitin. – SPb. : Nauchnyiy tsentr problem dialoga, 1997. – 760 s.

Ortega-i-Gasset H. Dve velikie metaforyi / H. Ortega-i-Gasset // Teoriya metaforyi. – M. : Progress, 1990. – S. 68–81.

Rahilina E. V. Osnovnyie idei kognitivnoy semantiki / E. V. Rahilina // Fundamentalnyie napravleniya v sovremennoy amerikanskoy lingvistike. – M. : Izd-vo Moskovskogo gos. un-ta, 1997. – S. 348–412.

Rusanivs'kyy V. M. Struktura leksychnoyi i hramatychnoyi semantyky / V. M. Rusanivs'kyy. – K. : Naukova dumka, 1988. – 240 s.

Selivanova E. A. Kognitivnaya onomasiologiya: monografiya / E. A. Selivanova. – K. : Izd-vo ukrainskogo fitosotsiologicheskogo tsentra, 2000. – 248 s.

Selivanova E. A. Enigmaticheskiy diskurs: verbalizatsiya i kognitsiya: monografiya / E. A. Selivanova. – Cherkassyi : Izdatel Yu. Chabanenko, 2014. – 214 s.

Selivanova O. O. Narysy z ukrayins'koyi frazeolohiyi (psykhokohnityvnyy ta etnokul'turnyy aspekty) / O. O. Selivanova. – K. ; Cherkasy : Brama, 2004. – 276 s.

Selivanova O. O. Linhvistychna entsyklopediya / O. O. Selivanova. – Poltava : Dovkillya-K, 2010. – 844 s.

Slovar' ukrayins'koyi movy. Uporyadkuvav z dodatkom vlasnoho materialu Borys Hrinchenko: V 4 t. – K. : Naukova dumka, 1996 –1997.

Slovnyk ukrayins'koyi movy: V 11-ty t. / red. kol.: I. K. Bilodid /holova/ ta in. – K. : Naukova dumka, 1970 –1980.

Uzhchenko V. D. Narodzhennya i zhyttya frazeolohizmu / V. D. Uzhchenko. – K. : Radyans'ka shkola, 1988. – 279 s.

Chenki A. Semantika v kognitivnoy lingvistike / A. Chenki // Sovremennaya amerikanskaya lingvistika : Fundamentalnyie napravleniya / pod red. A. A. Kibrika, I. M. Kobozevoy, I. A. Sekerinoy. – M. : Editorial URSS, 2002. – S. 340–369.

Shamota A. M. Nazvy roslyn v ukrayins'kiy movi / A. M. Shamota. – K. : Naukova dumka, 1985. – 162 s.

Lakoff G. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. – London : University of Chicago Press, 1980. – 242 p.

Machek V. Ceska a slovenska jamena rostlin / V. Machek. – Praha, 1954. – 367 s.

Turner M. Death is the mother of Beauty: Mind, Metaphor, Criticism / M. Turner. – Chicago : University of Chicago Press, 1987. – 208 p.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 320    
2015 358 360 363
2016 Том 1,1 2 Том 2,1
2017 1 2  
2018 1 2
2019 1 2  

User

Journal Content

Browse

Language